Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 2 chiều CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5

37.980.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter CS-S24MB4ZW/CU -S24MBZ

28.930.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 12000btu 1 chiều inverter CS-S12MB4ZW/CU-S12MBZ

25.820.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 48.000BTU 1 chiều inverter S-3448PU3H/U-48PR1H5

47.210.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 42.000BTU 1 chiều inverter S-3448PU3H/U-43PR1H8

44.090.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 42.000BTU 1 chiều inverter S-3448PU3H/U-43PR1H5

44.090.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 34000BTU 1 chiều inverter S-3448PU3H/U-34PR1H5 

39.340.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 30000BTU 1 chiều inverter S-2430PU3H/U-30PR1H5

35.640.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter S-2430PU3H/U-24PR1H5

33.770.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 20.500BTU 1 chiều inverter S-1821PU3H/U-21PR1H5

31.640.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter S-1821PU3H/U-18PR1H5

26.000.000₫

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 34.100BTU 2 chiều inverter (CS-F34DB4E5/CU-L34DBE5)

71.480.000₫

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 22.500 BTU 2 chiều inverter (CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5)

53.390.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48.500BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8 (3Pha)

43.900.000₫ 38.050.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42.000BTU S-42PU1H5B/U-42PN1H8 (3 Pha)

34.300.000₫

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 36.000BTU S-36PU1H5B/U-36PN1H8 (3 Pha)

38.800.000₫ 33.000.000₫

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 2 chiều Inverter FBA140BVMA9/RZA140DY1 47.800BTU (3P) Khiển dây

59.300.000₫ 55.400.000₫

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 2 chiều Inverter FBA140BVMA9/RZA140DV1 47.800BTU Khiển dây

55.900.000₫ 52.400.000₫

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 2 chiều Inverter FBA125BVMA9/RZA125DV1 42.700BTU Khiển dây

51.400.000₫ 48.300.000₫

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 2 chiều Inverter FBA100BVMA9/RZA100DV1 34.100BTU Khiển dây

47.900.000₫ 44.300.000₫

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 2 chiều Inverter FBA60BVMA9/RZA60DV2V 21.000BTU Khiển dây

39.100.000₫ 36.000.000₫

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 2 chiều Inverter FBA50BVMA9/RZA50DV2V 18.000BTU Khiển dây

32.400.000₫ 28.600.000₫

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter FBA100BVMA9/RZF100CYM 34.100BTU Khiển dây (3P)

46.200.000₫ 42.300.000₫

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter FBA125BVMA9/RZF125CYM 42.700BTU Khiển dây (3P)

49.900.000₫ 46.000.000₫

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 024.3971.4888
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: