ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU NS-C09R1M05 9000BTU

6.800.000₫ 4.500.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU NS-C12R1M05 12000BTU

8.400.000₫ 5.650.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU NS-C18R1M05 18000BTU

10.800.000₫ 8.700.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU NS-C24R1M05 24000BTU

15.200.000₫ 11.500.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU NS-A09R1M05 9000BTU

7.550.000₫ 5.000.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU NS-A12R1M05 12000BTU

8.350.000₫ 6.400.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU NS-A18R1M05 18000BTU

11.850.000₫ 9.350.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU NS-A24R1M05 24000BTU

14.350.000₫ 12.750.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU INVERTER NIS-C09R2T01 9000BTU

7.200.000₫ 5.300.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU INVERTER NIS-C12R2T01 12000BTU

8.890.000₫ 6.050.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU INVERTER NIS-C18R2T01 18000BTU

14.600.000₫ 9.100.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU INVERTER NIS-C24R2T01 24000BTU

17.800.000₫ 13.000.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU INVERTER NIS-A09R2T01 9000BTU

8.200.000₫ 6.800.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU INVERTER NIS-A12R2T01 12000BTU

9.900.000₫ 7.850.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU INVERTER NIS-A18R2T01 18000BTU

13.200.000₫ 11.900.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU INVERTER NIS-A24R2T01 24000BTU

19.300.000₫ 16.500.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU NS-C09TL 9000BTU

6.700.000₫ 4.500.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU NS-C12TL 12000BTU

8.700.000₫ 5.650.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU NS-C18TL 18000BTU

12.950.000₫ 8.700.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU NS-C24TL 24000BTU

14.750.000₫ 11.500.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU NS-A09TL 9000BTU

7.950.000₫ 4.800.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU NS-A12TL 12000BTU

8.850.000₫ 6.100.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU NS-A18TL 18000BTU

12.850.000₫ 8.950.000₫

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 2 CHIỀU NS-A24TL 24000BTU

14.850.000₫ 12.000.000₫

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 024.3971.4888
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: